Профессор шиг хүүгийн шийдвэрээ арилжаалаарай!

Зээлийн хүү нь валютын хөдөлгөөнд нөлөөлдөг үндсэн хүчин зүйл тул зах зээл болон хүүгийн түвшин валютуудад хэрхэн нөлөөлж буйг сайтар судлах нь арилжааны талаар илүү сайн шийдвэр гаргахад тусална.

FxPro дээр бид өргөн хүрээний дансны төрөл, арилжааны платформоор дамжуулан худалдах, худалдан авах боломжтой 70 Forex хосыг санал болгож, нэг эдийн засгийн үнийн хөдөлгөөнийг нөгөөтэй нь харьцуулан хэт доогуур үнээр таамаглах боломжийг та