Зах зээлийн захиалга(ууд)
Зах зээлүүдcTrader
ГүйцэтгэлЗах зээлийн захиалга
Гулсалт
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалтҮгүй
Комисс
ТэмдэглэгээҮгүй
Хүлээгдэж буй захиалга(ууд)
ЗОГСООХ ЗАХИАЛГА (Худалдан авах, ЗОГСОХ, ЗОГСОХ, ЗОГСОХ)cTrader
ГүйцэтгэлЗах зээлийн захиалга
Гулсалт
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалт
Комисс
ТэмдэглэгээҮгүй
ХЯЗГААР ЗАХИАЛГА (ХЯЗГААР АВАХ, ХЯЗГААР ЗАРАХ, АШИГ АВАХ)cTrader
ГүйцэтгэлХязгаарлалтын захиалга
Гулсалт, эерэг.
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалт
Комисс
ТэмдэглэгээҮгүй