FxPro Wallet-ээр дамжуулан санхүүжүүлэх нь мөнгө ба эрсдэлийн удирдлагын шинэ хэрэгсэл юм

FxPro нь FxPro Wallet-ийн тусламжтайгаар санхүүжүүлэх, мөнгө татах ажлыг илүү хялбар болгосон. Та одоо хүссэн үедээ FxPro Wallet болон арилжааны данс хооронд мөнгө шилжүүлэх боломжтой.

Төлбөрийн арга, боловсруулах хугацаа

Санал болгож буй хамгийн бага хэмжээ
USD $1000
EUR €1000
GBP £1000
CHF ₣1000
PLN zł4000
AUD $1000
JPY ¥100,000
ZAR 17,000
Төлбөрийн нөхцөл
Боловсруулах хугацаа
Санхүүжилт
Татан авалт
Төлбөр
Санхүүжилт
Татан авалт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
transfer
BROKER-to-BROKER
transfer
BROKER-to-BROKER
Боловсруулах хугацаа
Санхүүжилт

Шилжүүлгийг манай банкинд хүргэх хугацаа нь холбогдох банкуудаас хамаарна. Зээлсэн хөрөнгийг ажлын нэг өдрийн дотор таны FxPro арилжааны данс руу шилжүүлэх болно.

Татан авалт

Ажлын 1 өдөр 2

Төлбөр
Санхүүжилт

ҮНЭГҮЙ

FxPro нь банкаар хийсэн гүйлгээний төлбөр авдаггүй. Гэсэн хэдий ч, илгээгч болон корреспондент банк өөрийн шимтгэлийн бүтцийн дагуу хураамж авах боломжтой.

Татан авалт

ҮНЭГҮЙ

FxPro нь банкаар хийсэн гүйлгээний төлбөр авдаггүй. Гэсэн хэдий ч, илгээгч болон корреспондент банк өөрийн шимтгэлийн бүтцийн дагуу хураамж авах боломжтой.

card
maestro
mastercard
card
maestro