Зах зээлийн захиалга(ууд)
Зах зээлүүдFxPro платформ
ГүйцэтгэлЗах зээлийн захиалга
Гулсалт
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалтҮгүй
КомиссҮгүй
Тэмдэглэгээ
Хүлээгдэж буй захиалга(ууд)
ЗОГСООХ ЗАХИАЛГА (Худалдан авах, ЗОГСОХ, ЗОГСОХ, ЗОГСОХ)FxPro платформ
ГүйцэтгэлЗах зээлийн захиалга
Гулсалт
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалт
КомиссҮгүй
Тэмдэглэгээ
ХЯЗГААР ЗАХИАЛГА (ХЯЗГААР АВАХ, ХЯЗГААР ЗАРАХ, АШИГ АВАХ)FxPro платформ
ГүйцэтгэлХязгаарлалтын захиалга
Гулсалт Эерэг
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалт
КомиссҮгүй
Тэмдэглэгээ