Зах зээлийн захиалга(ууд)
Зах зээлүүдMetaTrader 5
ГүйцэтгэлЗах зээлийн захиалга
Гулсалт
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалтҮгүй
КомиссҮгүй
Тэмдэглэгээ
Хүлээгдэж буй захиалга(ууд)
ЗОГСООХ ЗАХИАЛГА (Худалдан авах, ЗОГСОХ, ЗОГСОХ, ЗОГСОХ)MetaTrader 5
ГүйцэтгэлЗах зээлийн захиалга
Гулсалт
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалт
КомиссҮгүй
Тэмдэглэгээ
ХЯЗГААР ЗАХИАЛГА (ХЯЗГААР АВАХ, ХЯЗГААР ЗАРАХ, АШИГ АВАХ)MetaTrader 5
ГүйцэтгэлХязгаарлалтын захиалга
Гулсалт, эерэг.
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалт
КомиссҮгүй
Тэмдэглэгээ