Шуурхай / Зах зээлийн захиалга(ууд)
Шуурхай / Зах зээлийн захиалга(ууд)MetaTrader 4
ГүйцэтгэлШуурхай захиалгаЗах зээлийн захиалга
Дахин иш татах
ГулсалтҮгүй
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалтҮгүйҮгүй
КомиссҮгүйҮгүй
Тэмдэглэгээ
Хүлээгдэж буй захиалга(ууд)
ЗОГСООХ ЗАХИАЛГА (Худалдан авах, ЗОГСОХ, ЗОГСОХ, ЗОГСОХ)MetaTrader 4
ГүйцэтгэлШуурхай захиалгаЗах зээлийн захиалга
Дахин иш татахҮгүйҮгүй
Гулсалт
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалт
КомиссҮгүйҮгүй
Тэмдэглэгээ
ХЯЗГААР ЗАХИАЛГА (ХЯЗГААР АВАХ, ХЯЗГААР ЗАРАХ, АШИГ АВАХ)MetaTrader 4
ГүйцэтгэлШуурхай захиалгаЗах зээлийн захиалга
Дахин иш татахҮгүйҮгүй
Гулсалт, эерэг. , эерэг.
Хэсэгчилсэн дүүргэлт
"Stop & Limit" тушаалын түвшний хязгаарлалт
КомиссҮгүйҮгүй
Тэмдэглэгээ