FxPro тусламжийн төв: FxPro Direct (Вэб)

Би арилжааны дансныхаа хөшүүргийг хэрхэн өөрчлөх вэ?

FxPro Direct руу нэвтэрч, "Миний дансууд" руу очоод, дансны дугаарынхаа хажууд байрлах Харандаа дүрс дээр товшоод доош унах цэснээс "Хөшүүрэгийг өөрчлөх" гэснийг сонгоно уу.

Таны арилжааны дансны хөшүүргийг өөрчлөхийн тулд бүх нээлттэй позиц хаагдсан байх ёстойг анхаарна уу.

Тайлбар: Таны эзэмшиж болох хамгийн дээд хөшүүрэг нь таны харьяаллаас хамаарч өөр өөр байж болно.

Энэ нийтлэл хэрэг болсон уу?