FxPro тусламжийн төв: Баталгаажуулалт

Миний хувийн мэдээлэл танд аюулгүй юу?

FxPro нь таны хувийн мэдээллийг бүрэн нууцлалд байлгахын тулд урьдчилан сэргийлэх ноцтой арга хэмжээ авдаг. Таны нууц үг шифрлэгдсэн бөгөөд таны хувийн мэдээлэл аюулгүй серверт хадгалагддаг бөгөөд маш цөөн тооны эрх бүхий ажилтнуудаас бусад тохиолдолд хэн ч хандах боломжгүй.
Энэ нийтлэл хэрэг болсон уу?