FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Үнэ асуу (Ask Price)

Зах зээлийн үнийг хосоор нь гаргасан; санал болгож буй үнэ болон зарах үнэ. Асуух үнэ гэдэг нь суурь хэрэглүүрийг худалдан авах боломжтой үнэ юм. Иймээс тухайн валютын хос (жишээ нь EUR/USD) дээр арилжааны үнэ нь арилжаачин үндсэн валютын (EUR) нэгжийг худалдан авахад үнийн санал болгосон валютаас (USD) хэр их мөнгө шаардагдахыг илэрхийлдэг. Өгөгдсөн үнийн саналын зөрүүд (жишээ нь 1.32166/1.32184) зарах үнэ нь 1.32184; 1 евро 1.32184 ам.доллартай тэнцэнэ гэсэн үг.