FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Баавгайн мэдрэмж (Bearish Sentiment)

Bearish Sentiment гэдэг нь тухайн хөрөнгийн үнэ цэнэ болон ирээдүйн хэтийн төлөвийн талаархи ерөнхий сөрөг хандлагыг илэрхийлдэг. Баавгайн зах зээлд орохын өмнө баавгайн хандлага бий болж, хөрөнгө оруулагчдыг зарж эхлэхийг урамшуулдаг.