FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Хар хунгийн үйл явдал (Black Swan Event)

Нассим Николас Талебын зохиосон нэр томъёо нь урьдчилан таамаглахад маш хэцүү гэнэтийн үйл явдал эсвэл үзэгдлийг хэлдэг. Талеб эдгээр онцгой үйл явдлуудыг урьдчилан таамаглах бараг боломжгүй боловч гамшгийн үр дагавартай гэж мэдэгджээ.