FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Өөх хандлага (Bullish Sentiment)

Өөх хандлага гэдэг нь тухайн хөрөнгийн үнэ цэнэ болон ирээдүйн төлөвийн талаарх ерөнхий эерэг хандлагыг илэрхийлдэг. Бухын зах зээлд гарахын өмнө өсөлтийн мэдрэмж төрж, хөрөнгө оруулагчдыг худалдан авахыг дэмждэг.

Энэ ангиллын бусад нэр томъёо