FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Диаграмын загвар (Chart Pattern)

Техникийн шинжилгээнд диаграмын хэв маягийг арилжаачид хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тодорхойлохдоо тодорхойлохыг оролддог тодорхой албан ёсны загвар гэж үздэг. Эдгээр хэв маяг нь ирээдүйн үнийн хөдөлгөөний үзүүлэлт гэж үздэг.