FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Хаалтын захиалга (Closing Order)

Хаалтын захиалга нь хувьцааны арилжаанд хэд хэдэн өөр утгатай байж болох ч энэ нь ерөнхийдөө гараар эсвэл эсрэг захиалга өгөх замаар тодорхой үнээр нээлттэй позицийг хаах захиалга юм. Хаалтын захиалга нь ашгийг хаах эсвэл алдагдлыг багасгахад ашиглагддаг.