FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Валютын тооцоолуур (Currency Calculator)

Валютын тооцоолуур нь хэрэглэгчдэд тодорхой хэмжээний нэг валютыг нөгөөд хөрвүүлэх боломжийг олгодог. FxPro нь хэрэглэгчдэд өөр өөр валют хоорондын валютын хөрвүүлэлтийг тооцоолох боломжийг олгодог валют хөрвүүлэгчийг санал болгодог. Тооцоологч нь хэрэглэхэд хялбар; худалдаачид одоогийн валют, товлосон валют, хөрвүүлэх дүнг сонгодог. Тооцооллыг зах зээлийн бодит ханшийг ашиглан хийдэг. Хэрэгсэл цэсний "Тооцоолуур" дээр дарж бидний санал болгож буй арилжааны бүх тооны машинуудыг харна уу.