FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Валютын хос (Currency Pair)

Форекс валютыг хос хосоор нь арилжаалдаг. Валют бүрийг гурван үсгийн товчлолоор төлөөлдөг бөгөөд ихэвчлэн валютаас зай, цэг эсвэл ташуу зураасаар тусгаарлагдсан байдаг. Жишээлбэл, EUR/USD нь Евро ам. долларын валютын хосыг хэлнэ. Энэ хосын эхний валютыг үндсэн валют гэж нэрлэдэг. Хос дахь хоёр дахь валютыг үнийн саналын валют гэж нэрлэдэг. Хосуудын үнэ цэнийг үндсэн мөнгөн тэмдэгтийн нэг нэгжийг худалдан авахад үнийн санал болгож буй валютаас хэдэн төгрөг шаардагдахаар тодорхойлдог. Хэрэв EUR/USD ханш 1.31-ээр арилжаалагдаж байгаа бол 1 евро худалдан авахад 1.31 доллар шаардлагатай гэсэн үг.