FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Худалдааны ширээ (Dealing Desk)

Хэлэлцээрийн ширээг зах зээлд оролцогчийн үүрэг гүйцэтгэдэг брокерууд ажиллуулдаг бөгөөд ихэвчлэн спред ба/эсвэл хураамжаас мөнгө олдог. Дилинг ширээ нь Брокерын гүйцэтгэлийн бодлогоос хамааран захиалгын гүйцэтгэлд хөндлөнгөөс оролцох эсвэл оролцохгүй байж болно.