FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

ECN (Цахим харилцааны сүлжээ) (ECN (Electronic Communication Network))

Цахим харилцааны сүлжээг ихэвчлэн NDD-ийн гүйцэтгэлтэй андуурдаг. Гэсэн хэдий ч ECN нь гүйцэтгэгч талуудын хооронд үл мэдэгдэх харилцаа холбоог хэлдэг. ECN сүлжээгээр арилжаа хийх үед худалдаачин зах зээлд хамгийн өрсөлдөх чадвартай тул өөр өөр үйлчилгээ үзүүлэгчээс үнийн санал авч, асууж болно.