FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Урд гүйлт (Front Running)

Урд гүйлт гэдэг нь брокерууд эдийн засгийн давуу талыг олж авахын тулд зах зээлд нөлөөлж болзошгүй үйл явдлыг урьдчилан мэдэж хувьцааны арилжаанд орох хууль бус үйлдэл юм. Жишээлбэл, үйлчлүүлэгчийнхээ нэрийн өмнөөс томоохон захиалга гүйцэтгэхийн өмнөхөн хувийн дансаар үнэт цаас худалдаж авсан брокер нь хоёр дахь том захиалгыг гүйцэтгэснээс үүдэн үнийн өсөлтөөс бага захиалга нь ашиг тусаа өгөх магадлалтай тул урдуур тооцогдоно.

Энэ ангиллын бусад нэр томъёо