FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

FxPro түрийвч (FxPro Wallet)

FxPro Wallet нь худалдаачид бусад бүх арилжааны данс руугаа мөнгө шилжүүлэх боломжтой төв данс юм. Энэ нь арилжааны дансанд байнга мөнгө байршуулах хэрэгцээг арилгах зорилгоор боловсруулсан бөгөөд энэ нь нээлттэй позицоос эрсдэлд ордог. FxPro Wallet нь арилжаачны үлдэгдэл үлдэгдлийг зах зээлийн гэнэтийн хөдөлгөөнөөс хамгаалдаг боловч арилжааны данс руу шилжүүлэхэд бэлэн байдаг.