FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Хедж (Hedge)

Хеджинг гэдэг нь урвуу хамаарал бүхий хоёр хэрэглүүрт позиц нээх замаар эрсдэлд өртөх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор хөрөнгө оруулагчдын ашигладаг практик юм. Форвард ба Фьючерс нь хеджерүүдийн дунд түгээмэл байдаг бөгөөд энэ нь худалдан авагчтай хожим хойшлуулсан солилцооны үнийг тохиролцох боломжийг олгодог.