FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Халуун мөнгө (Hot Money)

Халуун мөнгө гэдэг нь өндөр хүүгийн давуу талыг ашиглахын тулд нэг санхүүгийн зах зээлээс нөгөө зах зээлд дамын хөрөнгө оруулалт орж ирэхийг тодорхойлдог.