FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Хоцролтын үзүүлэлт (Lagging Indicator)

Хоцрогдсон үзүүлэлтүүд нь эдийн засаг тодорхой чиг хандлагыг дагаж эхэлсний дараа л өөрчлөлтийг бүртгэдэг "гарцад чиглэсэн" эдийн засгийн үзүүлэлтүүд юм. Хоцрогдсон үзүүлэлтийн сайн жишээ бол тухайн бүс нутгийн ажил эрхлэлтийн түвшин юм; өргөн хүрээтэй эдийн засгийн өсөлт, уналтын дараа өсөх эсвэл буурах хандлагатай байдаг.