FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Хоцролт (Latency)

Худалдааны хоцрогдол гэдэг нь захиалга өгөх болон түүний гүйцэтгэлийн хоорондох хугацааны интервалыг хэлнэ. Худалдаачин зах зээл шилжихээс өмнө үзүүлсэн үнийг баталгаажуулах өндөр боломжтой гэсэн үг учраас хоцролт бага байх нь зүйтэй юм. Худалдаачид VPS үйлчилгээнд бүртгүүлснээр арилжааны хоцролтыг багасгах боломжтой.