FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Урт байрлал (Long Position)

Хөрөнгийн урт байрлалыг ("go long" гэж нэрлэдэг) авах нь үнэ цэнэ нь өснө гэсэн хүлээлттэй хөрөнгө худалдаж авах явдал юм.

Энэ ангиллын бусад нэр томъёо