FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Лот (Lot)

Форекс дээр үндсэн мөнгөн тэмдэгтийн 100,000 нэгжийг хосоор нь хэлдэг. Санхүүгийн хэрэглүүр болон үндсэн хөрөнгийн хэмжээг стандартчилах зорилгоор лотыг ашигладаг.

Энэ ангиллын бусад нэр томъёо