FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Эрч хүч (Momentum)

Момент гэдэг нь суурь хөрөнгийн үнэ өсөх эсвэл буурах чиглэлд өөрчлөгдөх хурд юм. Хөрөнгийн хүч эрч хүчээ авч эхэлмэгц тэр чигтээ үргэлжлүүлэн хөдөлж магадгүй гэж үздэг. Техникийн шинжилгээнд импульсийн үзүүлэлтүүдийг осциллятор гэж нэрлэдэг бөгөөд шинээр гарч ирж буй чиг хандлагыг илэрхийлэхэд ашигладаг.