FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

NFP (фермийн бус цалин) (NFP (Non-Farm Payroll))

NFP нь АНУ-ын эдийн засагт хамгийн их нөлөө үзүүлдэг эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн нэг юм. Энэ нь фермерийн ажилчид, засгийн газар, ашгийн бус байгууллага, хувийн өрхийн ажилчдыг эс тооцвол хөдөлмөр эрхэлж буй хүмүүсийн тооны өөрчлөлтийг хянадаг. Өмнөх сарын мэдээллийг сар бүрийн эхний Баасан гарагт гаргадаг бөгөөд тоо нь +/- 10,000 – 250,000 хооронд хэлбэлзэж болно. NFP нь АНУ-ын ажил эрхлэлтийн хамгийн чухал үзүүлэлтүүдийн нэг гэдгийг харгалзан үзвэл хүлээгдэж байснаас илүү сайн үнэ цэнэ нь ам.долларын өсөлтийг дэмжих болно.