FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

PPI (Үйлдвэрлэгчдийн үнийн индекс) (PPI (Producer Price Index))

Энэ нь үйлдвэрлэгчдийн борлуулж буй бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг сар бүр хянадаг эдийн засгийн тэргүүлэх үзүүлэлт юм. PPI нь үйлдвэрлэгчдийн өндөр үнэ хэрэглэгчдэд дамждаг тул хэрэглээний инфляцийн чухал үзүүлэлт юм. Энэхүү тайланг ХҮИ (хэрэглээний үнийн индекс) -ээс өмнө гаргадаг бөгөөд зах зээлийн нөлөөллийг нэмэгдүүлсэн байдаг. Урьдчилан таамаглаж байснаас өндөр PPI тоо нь тухайн валютын ханшид эерэг нөлөө үзүүлэх хандлагатай байдаг.