FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Үнийн суваг (Price Channel)

Техникийн шинжилгээний үнийн суваг нь график дээрх хоёр зэрэгцээ чиг хандлагын хос шугамыг бүрдүүлдэг. Үнийн сувгууд нь дэмжлэгийн түвшин гэж тооцогддог дор хаяж гурван доод цэгийг холбох шугам, эсэргүүцлийн түвшин гэж тооцогддог дор хаяж гурван дээд цэгийг холбох өөр шугамаар тодорхойлогддог.