FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Эрсдэлээс зайлсхийх (Risk Aversion)

Эрсдэлээс татгалзах нь эрсдэлтэй гэж тооцогдох албан тушаалыг авах дургүй, эсвэл хүсэлгүй байх шинж чанартай байдаг. Эрсдэлд дургүй хөрөнгө оруулагчийн гол зорилго нь тодорхойгүй байдлыг багасгах явдал юм. Арилжааны хувьд энэ нь бонд гэх мэт "илүү аюулгүй" хөрөнгө оруулалт, алт гэх мэт найдвартай хөрөнгө оруулалтын байр суурийг илэрхийлж болно.