FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Богино байрлал (Short Position)

Хөрөнгийн талаар богино позиц ("богино" гэж нэрлэдэг) авах нь үнэ цэнэ унасантай холбоотой гэсэн хүлээлттэй зарах гэсэн үг юм.