FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Тархалт (Spread)

Худалдан авах, худалдан авах үнэ нь тухайн хөрөнгийн нэгжийг худалдан авагчийн төлөхөд бэлэн байгаа дээд хэмжээ болон худалдагчийн түүнийг худалдахад бэлэн байгаа хамгийн бага дүнгээр тодорхойлогддог. Тархалт нь эдгээр хоёр үзүүлэлтийн ялгаа юм.