FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

STP (Шууд дамжих боловсруулалт) (STP (Straight-Through Processing))

Шууд дамжих боловсруулалт гэдэг нь ихэвчлэн Forex арилжааг брокерын серверүүдээр дамжуулан, дахин нэвтрэх шаардлагагүйгээр хөрвөх чадварын үйлчилгээ үзүүлэгч рүү чиглүүлэх аргыг хэлдэг.

Энэ ангиллын бусад нэр томъёо