FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Солих (Swap)

Своп гэдэг нь валютын хосын байрлалыг нэг шөнийн дотор эзэмших үед хуримтлагдах хүү юм. Валютын бүх арилжаанд өөр валют (үндсэн) худалдаж авахын тулд нэг валют (үнэлэх) зээлэх нь эдгээр позицуудыг эзэмшиж байх үед хос дахь валют тус бүрээс хүү тооцдог. Худалдаачид зээлсэн мөнгөн тэмдэгтийнхээ хүүг авч, худалдаж авсан мөнгөн тэмдэгтийнхээ хүүг төлдөг. Тиймээс, үнийн санал болгож буй валютын хүү нь үндсэн мөнгөн тэмдэгтийнхээс өндөр байгаа эсэхээс хамаарч арилжаачин хүүгийн өртэй, эсвэл эргэлдэх үед хүүгийн өртэй байж болно.

Своп нь бусад хэрэглүүрүүдэд бас хэрэглэгдэж байгааг санаарай.

Өдөр тутмын свопыг валютын хувьд дараах байдлаар тооцно: Своп = (нэг пип / ханш) * арилжааны хэмжээ (лотын хэмжээ) * оноогоор своп үнэ. Валютын бус хэрэгслийн хувьд: Своп утгыг оноогоор солих * арилжааны хэмжээ (лотын хэмжээ). Своп тооцоог хийхийн тулд Tools цэсний 'Calculators' дээр дарна уу.