FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Худалдааны ашиг (Trade Surplus)

Тухайн улс эсвэл эдийн засгийн бүс нутаг нь импортоосоо илүү их бараа экспортлох үед худалдааны ашигтай (өөрөөр хэлбэл худалдааны эерэг тэнцэл) байдаг гэж үздэг.