FxPro Тусламжийн Төв - Тайлбар толь

Тренд (Trend)

Тренд гэдэг нь тодорхой хөрөнгө эсвэл зах зээл рүү шилжиж буй зонхилох чиглэл юм. Тренд нь хэд хэдэн графикийн хугацаанд батлагдаж болох бөгөөд тэдгээрийг шинээр гарч ирэх үед нь тодорхойлж, хөрөнгө оруулалт хийдэг хөрөнгө оруулагчдад маш их ашиг тустай байдаг.