Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт хийх - Эрсдэлийг ойлгох

CFD нь нарийн төвөгтэй хэрэгсэл бөгөөд хөшүүргийн улмаас мөнгө хурдан алдах өндөр эрсдэлтэй байдаг. Жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын дансны 82% нь энэ үйлчилгээ үзүүлэгчтэй CFD арилжаа хийхдээ мөнгөө алддаг. Та CFD хэрхэн ажилладагийг ойлгож байгаа эсэх, мөнгөө алдах өндөр эрсдэлтэй байж чадах эсэхээ анхаарч үзэх хэрэгтэй.