Худалдааны нөхцөл

Платформ
cTrader
cTrader
MT4
MT5
Гүйцэтгэл
Зах зээлийн гүйцэтгэл
Зах зээлийн гүйцэтгэл
cTraderСпред + 10 мянган арилжаа тутамд 0.35 доллар
Хамгийн бага: 25.00Дундаж: 26.00
Зах зээлийн цагийн хуваарь*Одоо хаагдсан
Зах зээлийн цагийн хуваарь*Одоо хаагдсан
Хамгийн бага үнийн хэлбэлзэл0.5
1 ширхэг хэмжээтэй25 Index
1 тэмдэгтийн утга12.5 EUR
Хамгийн бага гэрээний хэмжээ0.25 lot
Гэрээний хэмжээг нэмэгдүүлэх хамгийн бага алхам0.25 lot
1 багцад ашигласан маржин **2.00%
Түгжих байрлал нээхэд тавигдах шаардлага *0
Хязгаар ба зогсоох түвшин0