Худалдааны нөхцөл

Платформ
cTrader
cTrader
MT4
MT5
Гүйцэтгэл
Зах зээлийн гүйцэтгэл
Зах зээлийн гүйцэтгэл
cTraderСпред + 10 мянган арилжаа тутамд 0.35 доллар
Хамгийн бага: 74.00Дундаж: 78.31
Зах зээлийн цагийн хуваарь*Одоо хаагдсан
Зах зээлийн цагийн хуваарь*Одоо хаагдсан
Хамгийн бага үнийн хэлбэлзэл0.01
1 ширхэг хэмжээтэй100 null
1 тэмдэгтийн утга1 USD
Хамгийн бага гэрээний хэмжээ1 lot
Гэрээний хэмжээг нэмэгдүүлэх хамгийн бага алхам1 lot
1 багцад ашигласан маржин **2.00%
Түгжих байрлал нээхэд тавигдах шаардлага *0
Хязгаар ба зогсоох түвшин0