Худалдааны нөхцөл

Платформ
cTrader
cTrader
MT4
MT5
Гүйцэтгэл
Зах зээлийн гүйцэтгэл
Зах зээлийн гүйцэтгэл
cTraderСпред + 10 мянган арилжаа тутамд 0.35 доллар
Хамгийн бага: 15.00Дундаж: 15.53
Зах зээлийн цагийн хуваарь*Одоо хаагдсан
Зах зээлийн цагийн хуваарь*Одоо хаагдсан
Хамгийн бага үнийн хэлбэлзэл5
1 ширхэг хэмжээтэй5 Index
1 тэмдэгтийн утга25 USD
Хамгийн бага гэрээний хэмжээ0.05 lot
Гэрээний хэмжээг нэмэгдүүлэх хамгийн бага алхам0.05 lot
1 багцад ашигласан маржин **2.00%
Түгжих байрлал нээхэд тавигд