Худалдааны нөхцөл

Платформ
cTrader
cTrader
MT4
MT5
Гүйцэтгэл
Зах зээлийн гүйцэтгэл
Зах зээлийн гүйцэтгэл
cTraderСпред + 10 мянган арилжаа тутамд 0.35 доллар
Хамгийн бага: 3.00Дундаж: 3.34
Зах зээлийн цагийн хуваарь*Одоо хаагдсан
Зах зээлийн цагийн хуваарь*Одоо хаагдсан
Хамгийн бага үнийн хэлбэлзэл0.01
1 ширхэг хэмжээтэй1120 pounds
1 тэмдэгтийн утга11.2 USD
Хамгийн бага гэрээний хэмжээ11.2 lot
Гэрээний хэмжээг нэмэгдүүлэх хамгийн бага алхам11.2 lot
1 багцад ашигласан маржин **2.00%
Түгжих байрлал нээхэд тавигдах шаардлага *0
Хязгаар ба зогсоох түвшин0