FxPro тусламжийн төв: Дансууд

Би компанийн данс нээж болох уу?

Та манай ердийн бүртгүүлэх журмаар өөрийн компанийн нэр дээр арилжааны данс нээх боломжтой. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллах хүний хувийн мэдээллийг оруулаад FxPro Direct-д нэвтэрч үүсгэн байгуулах гэрчилгээ, дүрэм гэх мэт компанийн албан ёсны баримт бичгийг байршуулна уу. Бид шаардлагатай бүх бичиг баримтыг хүлээн авсны дараа манай арын албаны хэлтэс хянан үзэх болно. тэдгээрийг бөглөж, өргөдлийг бөглөхөд тусална.
Энэ нийтлэл хэрэг болсон уу?