FxPro тусламжийн төв: Дансууд

Би хамтарсан данс нээж болох уу?

Тиймээ. Хамтарсан данс нээлгэхийн тулд хүн бүр эхлээд хувийн FxPro данс нээлгэж, дараа нь Хамтарсан дансны хүсэлтийн маягтыг бөглөх ёстой бөгөөд үүнийг backoffice@fxpro.com хаягаар манай арын албаны хэлтэстэй холбогдож авах боломжтой.

Хамтарсан дансыг зөвхөн гэрлэсэн хосууд эсвэл нэгдүгээр зэрэглэлийн хамаатан садандаа ашиглах боломжтой гэдгийг анхаарна уу.

Энэ нийтлэл хэрэг болсон уу?