FxPro тусламжийн төв: FxPro Edge платформ

Би FxPro Edge-д захиалгат үзүүлэлт эсвэл EA-г нэмж болох уу?

FxPro Edge нь одоогийн байдлаар захиалгат үзүүлэлт эсвэл EA-г дэмждэггүй. Бид дараагийн хувилбаруудад энэ талаар дэмжлэг нэмэхийг хайж байна.
Энэ нийтлэл хэрэг болсон уу?