FxPro тусламжийн төв: FxPro Edge платформ

FxPro Edge дээр хүлээгдэж буй захиалгыг хэрхэн хийх вэ?

Хүлээгдэж буй захиалга гэдэг нь хэрэгсэл нь таны урьдчилан тодорхойлсон тодорхой үнэд хүрэх үед позиц нээх заавар юм. Та "Захиалга" үндсэн харилцах цонхны "Хязгаарлалт" эсвэл "Зогс" табыг сонгон хүлээгдэж буй захиалгаа өгөх боломжтой. Дараа нь харилцах цонх нь хүлээгдэж буй захиалгын хязгаарын үнэ болон дуусах огноог тохируулах боломжийг олгоно.

Хүлээгдэж буй захиалга 1

Худалдан авах, зарах хязгаарыг тухайн үеийн зах зээлийн үнээс дээгүүр, харин Худалдах зогсоол, Худалдан авах хязгаарыг тухайн үеийн зах зээлийн үнээс доогуур байрлуулах ёстой гэдгийг санаарай.

Эсвэл та график дээр баруун товшиж хүлээгдэж буй захиалгыг шууд хийж болно.

Хүлээгдэж буй захиалга 2

Энэ нийтлэл хэрэг болсон уу?