FxPro тусламжийн төв: Компанийн тухай

FxPro бизнест хэр удаж байна вэ?

FxPro Financial Services Ltd нь 2006 оны 7-р сарын 31-нд бүртгэгдсэн бөгөөд 2007 оны 3-р сарын 05-нд CySEC лицензээ авсан.

FxPro UK Limited нь 2010 оны 8-р сарын 18-нд Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Газраас (FSA) зохицуулалтаа хүлээн авсан. Энэхүү лицензийг 2013 оны 4-р сарын 1-ний өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Газар (FCA) татан буулгаж, Зохицуулалтын Зохицуулах Газарт хуваасны дараа шинэчилсэн. PRA) болон FCA.

FxPro Global Markets Ltd нь 2016 онд бүртгүүлсэн бөгөөд 2017 онд SCB-ээс лицензээ авсан.

Энэ нийтлэл хэрэг болсон уу?