FxPro тусламжийн төв: Компанийн тухай

Танай зохицуулагчид хэн бэ?

FxPro групп нь 3 хуулийн этгээдийг ажиллуулдаг бөгөөд тус бүрийг тухайн нутаг дэвсгэрийн холбогдох орон нутгийн эрх бүхий байгууллагаас зохицуулдаг.

FxPro Financial Services Ltd компанийг Киприйн Үнэт цаас, биржийн хороо ('CySEC') болон Өмнөд Африкийн Санхүүгийн Салбарын Зохицуулах Газар ('FSCA') зохицуулдаг. FxPro UK Limited компанийг Санхүүгийн Зохицуулах Газар ('FCA') зохицуулдаг. FxPro Global Markets Limited нь Багамын Үнэт цаасны хорооноос ('SCB') зөвшөөрөл авч, зохицуулдаг.

Та манай лиценз, журмын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс харах боломжтой.

Харьяаллын хүртээмж нь таны оршин суугаа улсаас шалтгаалж болох тул бүртгэлийн хуудаснаас аль харьяалалд хамрагдах боломжтойг харна уу.

Энэ нийтлэл хэрэг болсон уу?