FxPro тусламжийн төв: Компанийн тухай

Танай оффисууд хаана байдаг вэ?

Бид Их Британи, Кипр, Багамын арлууд дахь үндсэн оффисуудтай. Эдгээр нь нэг бүлэгт хамаарах тусдаа хуулийн этгээдүүд бөгөөд харьяалал бүрийг тухайн улсын холбогдох зохицуулах байгууллага зохицуулдаг.

Энэ нийтлэл хэрэг болсон уу?